Komplexní sběr turistických informací o možnostech kongresové a firemní turistiky v Jihomoravském kraji

Vážená paní, vážený pane,
zahájili jsme s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj, ministerstvem pro místní rozvoj a Jihomoravským krajem komplexní sběr informací o možnostech kongresové a firemní turistiky na území Jihomoravského kraje. Jeho cílem je shromáždit komplexní, detailní a zejména aktuální informace o nabídce služeb kongresového a incentivního cestovního ruchu, aktivit a akcí za celý Jihomoravský kraje. Získané informace budou sloužit jako základní informační databáze pro nově připravovaný kongresový portál Jihomoravského kraje, jehož realizace je souběžně zahájena. Nově vytvořená databáze kongresového cestovního ruchu bude obsahovat prostory využívané ke kongresům, konferencím, školením či seminářům (haly, sály, salónky, učebny, …), ubytovací služby vhodné pro účastníky firemních akcí a kongresů (hotely a penziony), gastrozařízení (restaurace, cateringové firmy, ... ) a ostatní služby týkající se kongresového cestovního ruchu za celé území Jihomoravského kraje. Bude vytvořena sběrná databáze na internetu, která bude umožňovat on-line zápis služeb do databáze přímo jejími poskytovateli.

Jsme si plně vědomi, že základem úspěchu celého projektu bude spolupráci s Vámi – poskytovateli služeb. Proto bychom Vás rádi požádali o úzkou a aktivní spolupráci s pověřenou agenturou, která na základě výběrového řízení celý sběr dat v Jihomoravském kraji koordinuje a metodicky řídí. Jedná se o agenturu AVEDON Mikulov, s.r.o..

Podklady pro vytvoření turistické databáze Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu, která byla získána z veřejných databází a adresářů. V případě, že chcete zaslat podklady konkrétní osobě úřadu, zašlete prosím na pověřenou agenturu informaci o správné e-mailové adrese.

Děkujeme za aktualizaci dat pokud možno v co nejkratším termínu.

Děkujeme za Vaši spolupráci při tvorbě komplexní databáze kongresové a firemní turistiky v Jihomoravském kraji.

S pozdravem
Ing. Jan Sojka
AVEDON Mikulov
jan.sojka@avedon.cz